Språk i Afrika (Lars Gabriel Unlayao Slettebø)

Da jeg kom til Tanzania ble jeg inspirert av Swahili. Hvor spennende er det ikke å ha muligheten til å lære et afrikansk språk? Swahili er i slekt
med de fleste språkene som snakkes i Afrika sør for Sahara, i bantu familien. Jeg ble veldig nysgjerrig over språksituasjonen her på kontinentet
og så at det ikke finnes noen god oversikt over hvilke språk som snakkes hvor i Afrika. Enten så overdrev kartene jeg så innflytelsen til
europeiske språk, eller så overdrev de innflytelsen til lokale stammespråk.


Derfor begynte jeg å spørre folk her i Dar es Salaam om hvordan språkene er hvor de er fra, og jeg fikk kontakt med folk på internett, og lagde
dette kartet.

HD versjon av kartet: https://i.imgur.com/M0OZ0Cc.jpg

Dette er en kartlegging av hvilke språk man burde lære seg hvis man ønsker å lære folk som bor der å kjenne - hvilket språk de selv bruker for
å gjøre seg forstått i nærmiljøet.


For det meste dominerer lokale afrikanske språk på kontinentet, mens man finner noen områder med engelsk, fransk, portugisisk eller spansk på
vestkysten. Noe jeg har lagt merke til er at mange språk regnes som forskjellige selv om de er innbyrdes forståelige, som Shona - Tsonga, Zulu
- Xhosa - Swazi - Ndebele (gruppert under Nguni på kartet) og Sotho - Tswana. Jeg håper at det å se på dette kartet kanskje vil inspirere deg til
å lære mer om disse språkene og om Afrika på sitt eget premiss. Kanskje lære deg et av språkene?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Sydenfeber (Lars Gabriel Unlayao Slettebø)

Hva er Jamani?